Lagerovervåking med AgriMon® sikrer avlingen

AgriMon® er et svært brukervennlig, fleksibelt og robust system til lagerovervåking av grønnsaker som eksempelvis potet, løk og gulrot. Måleenhetene er trådløse, og har svært lang rekkevidde slik at de kan plasseres en rekke steder hvor det ønskes mer informasjon eller kontroll over temperatur, fuktighet og evt. CO2. Systemet varsler dersom kritiske målegrenser brytes, eksempelvis ved kuldeinnslag i kjølelageret eller for høy CO2 i potetlageret. Mulighetene og fordelene er mange!

Overvåkingssystemet AgriMon® er blitt til i et forprosjekt mellom Norsk Landbruksrådgivning Viken og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) samt utvalgte produsenter og med støtte fra VRI Vestfold. Videre har utviklingen fått støtte fra Norwegian Centres of Expertice Micro- and Nanotechnology
(NCE MNT) og Innovasjon Norge.

AgriMon® gir deg:

 • Økt lønnsomhet (sikre avlingen – hindre tap på lager)

 • Økt kunnskap om lagring og lageroptimalisering

 • Økt trygghet (overvåking 24/7)

Om AgriMon®

 • Enkel og rask installasjon -> utføres av brukeren

 • Trådløst -> gir stor fleksibilitet (ingen kabling til sensorene)

 • Ingen krav til «siktlinje» -> kan plasseres inne i biomassen

 • Svært lang rekkevidde

 • Batteridrevet (standard AA-batterier) -> holder hele sesongen

 • Automatisk dokumentasjon -> gir økt kunnskap om lageret ditt

 • Følg utviklingen på mobil, nettbrett eller pc (web & app)

 • Automatisk varsling (på web, e-post og sms)

 • Tilnærmet ubegrenset antall sensorer kan kobles opp

 • Back-up ved f.eks. strømbrudd -> ingen målinger går tapt

 • Web-basert -> ingen installasjon av programvare

 • Utviklet og produsert i Norge

AgriMon® systemet gir disse måleparametere:

 • Temperatur i ᵒC

 • Relativ luftfuktighet (RH) i %

 • Karbondioksid (CO2) i ppm

 • Sensorenhetenes batteristatus

AgriMon® kan brukes til å overvåke bl.a.

 • Vinterlagring av potet og øvrige grønnsaker i kasser

 • Lagring av potet og øvrige grønnsaker i kul

 • Kjølelager for frukt og grønt

 • Drivhus

 


Ved spørsmål og bestilling

Send oss en mail på agrimon@7sense.no


Login AgriMon brukerportal

Brukernavn : Passord:


NyhetsbrevLast ned produktark
 


Max J. Tangen, 7Sense og Dag Fredrik Eftedal, Svane Potet, viser
frem AgriMon® sensoren. Foto: Jogeir M. Agjeld/Bedre Gardsdrift


AgriMon® sensor


AgriMon® gateway og sensor

Uttalelser om AgriMon®

"Ved at den er trådløs, enkel å bruke, og ikke minst at den logger resultatene, blir det lettere både å forstå hva som skjer og kunne gjøre noe om det behøves. Dette er en god metode for å sikre verdiene. Dette er høyst aktuelt for alle lagrede grønnsaker."
Siri Abrahamsen, Norsk Landbruksrådgiving Viken

"De trådløse sensorene fra 7Sense lar meg holde kontrollen ute i hjørnene, på toppen eller i andre områder som fordrer ekstra oppmerksomhet. For meg er det et nyttig tillegg for å overvåke lageret. For andre, som ikke har klimastyring med egne sensorer, vil det være til enda større nytte for å få bedre lagringsmiljø og oversikt."
Uttalt i artikkel i Bedre gardsdrift nr. 7 2014

" Sensorene gir meg informasjon som ikke fantes tidligere. Ved at teknologien er trådløs, setter den ikke noen begrensinger i det praktiske arbeidet. Jeg kan stokke om kasser uten å trekke kabler. Senderne har lang rekkevidde uavhengig av sikt, så de kan også brukes når jeg lagrer industrigulrot i kuler på jordet. For eksempel kan jeg lettere finne ut om jeg bør dekke til eller tilføre luft for best mulig lagringsforhold."
Dag Fredrik Eftedal, Svane Potet, Larvik


 


AgriMon® er et produkt fra 7Sense Products
Kongeveien 73, 3188 Horten | Epost: post@7sense.no | Web: www.7sense.no

© 2014 7Sense